Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky

Objednávka

Smlouva o koupi zboží v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si obchodní podmínky důkladně přečetl a že s nimi souhlasí.

Po vyplnění objednávky je zároveň na e-mailovou adresu kupujícího automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky.

Prodávající může v některých případech kontaktovat kupujícího z důvodu upřesnění objednávky (např. množství, cena dopravy). Dokud se kupující k upřesnění objednávky nevyjádří, není objednávka vyřízena a zaslána kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti a dále v případě, že objednané zboží nepřesahuje částku 1 000Kč.

Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta (24 měsíců ode dne zakoupení zboží). Záruka 24 měsíců se nevztahuje na spotřební zboží a na škody vzniklé při hrubém a neodborném zacházení.

Při podání reklamace je nutno předložit:

  • reklamované zboží (v původním stavu)

  • fakturu - doklad

  • stručný popis vady

Reklamaci zašle kupující písemně spolu se zbožím a fakturou na adresu firmy: A-V, Václav Chládek, Komenského 190, 34101 Horažďovice. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání reklamovaného zboží nese zákazník.
Prodávající zašle reklamaci k posouzení dodavateli zboží, který rozhodne o její oprávněnosti.
Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly neodborným použitím, opotřebením běžným užíváním, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnou pohromou, jinými vnějšími vlivy.
O rozhodnutí o oprávněnosti reklamace bude zákazník vyrozuměn e-mailem.
Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nebo jiném obalu a s fakturou poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Poštovné hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží a uznání odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vrácena zpět částka zaplacená za zboží na jeho účet, na vrácení poštovného není nárok.
Zboží je možné vrátit i opotřebené, ovšem prodávající může chtít uhradit náklady na uvedení zboží do původního stavu.
V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy nevzniká.

2. Prodávající může zrušit objednávku či její část, pokud nemá zboží nebo jeho část na skladě. O této skutečnosti bude zákazník bez odkladu informován na jeho e-mailovou adresu nebo telefonem za účelem dohodnutí dalšího postupu.

Ochrana osobních údajů

Podáním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se zavazuje tyto informace neposkytovat dále. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.KATEGORIE
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody
Akční nabídka

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: A-V PRODUKT spol. s r.o., Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
A-V , EKO
CenyZboží.cz Naakup.cz NejNákup.cz vyhledávač zboží, eshopů a cen


JavaScript musí být povolen