Vrácení zboží a reklamace

Informace a návod, jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy a reklamování zakoupeného zboží.

Před tím, že budete zboží vracet nebo reklamovat, prosím kontaktujte nás na info@avprodukt-sauny.cz. Zboží nezasílejte na sídlo společnosti!

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě

Pokud jste zakoupili zboží a následně jste zjistili, že Vám nevyhovuje nebo neodpovídá Vašim představám, můžete ho vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů.

V případě, že jste spotřebitel (nemáte na faktuře uvedno IČ), máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží a následně bez odkladu zakoupené zboží vrátit. V případě výroby sauny na míru nemá spotřebitel na vrácení nárok, jelikož se jedná o zboží, které bylo vyrobené na objednávku podle přání spotřebitele.

Předtím, než budete vracet zboží, prosím informujte nás na info@avprodukt-sauny.cz. Nezapomeňte uvést číslo své objednávky.

Zboží, které Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, vracejte v neporušeném originálním obalu. Vzhledem k tomu, že obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci, není původní obal při vrácení nutný, ovšem je třeba počítat s tím, že prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Pokud tedy nevrátíte zboží v originálním obalu, nebo je obal poškozen, mohou Vám být účtovány náklady na výrobu obalu nového a náklady na přebalení zboží. Tyto náklady jsou poté zákazníkovi zaúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Ke zboží přiložte daňový doklad společně s informací, že odstoupujete od kupní smlouvy. Zboží vždy dobře a pečlivě zabalte, aby se během přepravy nepoškodilo. Zasílejte ho Českou poštou, případně jiným dopravcem. Nezasílejte na dobírku! Náklady vynaložené na vrácení zboží hradí kupující.

Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den od převzetí zboží. Zboží společně s odstoupením od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Po předchozí domluvě může být zboží vráceno i později.

Peníze se budeme snažit vrátit co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží a odstoupení od kupní smlouvy.


Reklamace

Vždy se snažíme, aby Vám zakoupené výrobky od nás fungovaly, proto většinu z nich ještě před samotným odesláním zkoušíme. Přesto se však někdy může stát, že výrobek přestane fungovat.

Záruka se nevztahuje na spotřební zboží (baterie, žárovky, pojistky, topné spirály), na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, na škody vzniklé při hrubém a neodborném zacházení.

V případě žádosti o reklamaci nás informujte na info@avprodukt-sauny.cz. Vždy uvádějte číslo Vaší objednávky.

Reklamované zboží posílejte pokud možno v originálním obalu. Do balíku přiložte daňový doklad společně s podrobným popisem závady. Zboží důkladně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Balík zašlete prostřednictvím České pošty, případně jiného dopravce. Nezasílejte na dobírku!

Po přijetí Vámi zaslaného reklamovaného zboží máme na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů. Většinou však reklamaci vyřídíme dříve.